Fiskerikonference på Christiansborg handlede alt om fra ligestilling til manglende kompensation

Fiskernes sag blev talt fra talerstolen i Landstingssalen på Christiansborg, da Mads Fuglede (V) havde inviteret til fiskerikonference

Tidligere på ugen var der konference på Christiansborg, hvor dansk fiskeris vilkår og fremtid var på programmet. Der blev også talt om konsekvenser af brexit for netop de danske fiskere, fiskerieksporten og de mange følgeerhverv. Der blev også diskuteret, hvordan Christiansborg og EU kan være med til at sætte nogle rammer for dansk fiskeripolitik, der vil imødekomme de danske fiskeres mange ønsker for en god arbejdsplads, hvor man ikke skal frygte for at miste kvoter i politiske studehandler eller have ondt i maven ved tanken om at blive pålagt endnu en regel eller lovgivning.

Det var Venstres integrations- og udlændingeordfører, Mads Fuglede, der havde inviteret til konferencen, da han i forbindelse med sin nye valgkreds i Ringkøbing-Skjern kommune havde fået forståelsen af, at fiskeriet ikke har kronede dage i disse tider.

– Jeg er normalt sluppet løs på området for udlændinge og integration, men jeg har fundet ud af at fiskeriet er et område, der er mere kontrolleret, reguleret og har mere bureaukrati end udlændingeområdet. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og med de rammevilkår er det svært at drive et erhverv. Der er meget at tage fat på, sådan lød det fra Mads Fuglede, da han fra talerstolen i Landstingssalen på Christiansborg åbnede den særlige fiskerikonference.

Politisk kamp om manglende kompensation

På talerstolen fandt man ikke kun Mads Fuglede på denne tirsdag i august. Blandt andre kunne man høre Søren Gade, MEP (V), fortælle om blandt andet EU’s betydning for dansk fiskeri. Den erfarne politiker berettede om hans arbejde med at få kompensationen for brexit på fiskernes hænder og ikke i statskassen, da pengene kommer fra EU som erstatning for mistede kvoter.

– Der foregår en politisk kamp om de her penge. Regeringen har meldt ud, at den ikke vil støtte fiskerne direkte. Det kunne jeg godt tænke mig at regeringen efterprøvede, da det danske kvotesystem ikke er som i andre lande, da danske fiskere betaler direkte for deres kvoter. De kan derfor også redegøre for det tab, de har lidt i forbindelse med brexit, lød det fra Søren Gade.

Søren Gade udtrykte undren over, hvordan regeringen kan sige det er på grund af statsstøttereglerne, at man ikke kan udbetale kompensationen til de fiskere, der har lidt et tab som følge af brexit, da fiskerne kan bevise deres tab ganske let. Europaparlamentarikeren har rejst sagen overfor fiskeriudvalget i EU, han har også taget den op overfor EU-Kommisionen i håb om at hjælpe fiskerne til at få deres kompensation.

Travl dag på talerstolen

Esben Sverdrup, der er administrerende direktør for DPPO gik på talerstolen for at tale om, hvorvidt rammevilkårene for erhvervsfiskeriet er tidssvarende. Han kom blandt andet ind på besværligheder ved køb og salg af fartøjer, generationsskifte og at det er virkelig svært for kvinder at komme ind i fiskeriet, da rammevilkårene ikke er lavet med henblik på ligestilling for øje.

Kenn Skau Fischer fra Danmarks Fiskeriforening præsenterede foreningens nye initiativ ”Danskernes fiskere – kursen mod en fælles fremtid”. Igennem initativet sætter foreningen ambitionerne for fiskerierhvervet højt – for både nationalt og internationalt skal Danmark være en rollemodel. Dette, forklarede Kenn Skau Fischer, skal være med til at styrke Danmarks position i EU på fiskeriområdet.

Direktør Poul Meldgaard fra Danish Seafood Association, direktør Trine Kirk Pedersen fra Danske Havne og Jens Frich, der er fiskeskipper i Hvide Sande, var alle på talerstolen, hvor de fortalte om deres oplevelser som fisker og som repræsentanter for fiskefabrik og havn.

Alt i alt var det en dag dedikeret til fiskerne og de problemstillinger, de står overfor i en dagligdag, hvor deres erhverv bliver besluttet ud fra politiske beslutninger og overbevisninger.