Minister overrakt 26.000 underskrifter efter besøg på Læsø

Fiskeriminister Rasmus Prehn (S) var på Læsø for at tale om fiskeriets problemer sammen med repræsentanter fra Læsø Fiskeindustri, Læsø Fiskeriforening og Danmarks Fiskeriforening

Fiskeriminister Rasmus Prehn (S) var fredag d. 20. august med den helt tidlige færge mod Læsø.

Ministeren havde afsat hele dagen til besøget, hvor han blandt andet skulle mødes med Læsø Fiskeindustri A/S, hvor han skulle se, hvordan fiskerne lander jomfruhummer, der efterfølgende bliver behandlet og klargjort til salg. De færdige jomfruhummere bliver herefter sendt rundt til forbrugere i både Danmark og udlandet.

Talte om fiskeriets udfordringer

Rasmus Prehn var ikke kun på Læsø for at følge jomfruhummernes rejse fra havbund til spisebord. Der var også langt mere alvorlige emner på menukortet den fredag.

Blandt andet mødtes ministeren med repræsentanter fra Læsø Fiskeriforening, Læsø Fiskeindustri og Danmarks Fiskeriforening PO. På mødet blev der drøftet emner som trawlredskabers påvirkning af havbunden, kameraovervågning af fiskeriet samt udvikling af alternative markeder og fiskerier.

Fået over 26.000 underskrifter

Selve mødet blev holdt i en god og konstruktiv tone, hvor alle parter lyttede til hinandens argumenter. Ministeren talte undervejs om, at der kom mange gode inputs, som han ville tage med hjem og diskutere med hans departement.

Efter det officielle møde kunne formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, overrække ministeren intet mindre end 26.643 underskrifter fra utilfredse danskere – fiskere, såvel som civile borgere. Alle er de utilfredse med den kameraovervågning 12 Kattegat-fiskere er blevet pålagt i en forsøgningsordning.

Formanden for Læsø Fiskeindustri, Gregers Jakobsen, der også sejler med den kontroversielle overvågning, udtaler i forbindelse med besøget:

– Vi blev mødt af en interesseret, engageret og lydhør minister, der havde afsat en hel dag til at tale om fiskeri og de udfordringer, vi fiskere står overfor. Jeg synes, vi fik talt om mange og vigtige emner, der i store træk kan være med til at sætte dagsordenen for dansk fiskeri fremover. Nu ser vi frem til, at ministeriet får set på vores forslag, og en god dialog om evaluering af kameraprojektet.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...