Program for ”30”-timers bestyrelsesseminar offentliggjort

Danmarks Fiskeriforening PO afholder bestyrelsesseminar for alle lokalforeninger

Danmarks Fiskeriforening PO inviterer 26.-27. august til bestyrelsesseminar på Hotel Comwell – Rebild Bakker.

Der vil på seminaret være fokus på dansk fiskeris fremtid. Der vil naturligvis være fokus på “Danskernes Fiskere – Kurs mod en fælles fremtid”, men særligt vil der være fokus på arbejdet i Nordsøen og Østersøen med havplaner og havstrategi, bæredygtighed, politisk indflydelse og ikke mindst om der er plads til alle i dans fiskeri. Der vil også være en gennemgang af forslaget til nye vedtægter for DFPO.

Det endelige program lyder således:

Tilmeldingsfristen er forlænget og skal nu ske senest den 18. august via mail til mk@dkfisk.dk