Den tyske del af Østersøen er åben

Dansk indregistrerede fiskefartøjer har nu adgang til tysk farvand i Østersøen

Indtil 6. december kunne dansk indregistrerede fiskerfartøjer ansøge om adgang til erhvervsmæssigt fiskeri efter fladfisk i tysk farvand i Østersøen.

Ved fristens udløb havde Fiskeristyrelsen modtaget 34 ansøgninger. Det betyder, at Fiskeristyrelsen undgår lodtrækning og samtlige ansøgere har fået tilladelse. Aftalen gælder frem til 31. december 2022.  

Bemærk, at der i forbindelse med tilladelsen, er en lukkeperiode for fiskeri efter pighvar i et område i tysk farvand i Østersøen fra d. 1. juni til og med d. 31 juli 2022 i farvandet ved Mecklenburg Vorpommern. Positioner for området fremgår af bilag 1 i bekendtgørelse om regulering af erhvervsmæssigt fiskeri af anden fladfisk end rødspætte fra dansk indregistrerede fiskerfartøjer i tysk farvand i Østersøen.

Tilladelserne bortfalder såfremt et fartøj med en motor på 221 kW eller derunder, efter ansøgningstidspunktet, får udskiftet eller ændret motoren til en motor med en motorkraft på over 221 kW.

Tilladelserne vil gælde indtil 31. december 2022. Der vil ikke blive åbnet for ansøgninger igen for denne periode.

Aftalen er indgået i samarbejde med Tyske myndigheder og omfatter adgang for erhvervsmæssigt fiskeri af anden fladfisk end rødspætte foretaget af dansk indregistrerede fiskerfartøjer i tysk farvand i Østersøen i ICES område 22 og 24 i en afstand af 3-12 sømil til den tyske basislinje. jf. BEK nr. 2113 af 25/11/2021.

Læs den fulde tekst i Bekendtgørelse om regulering af erhvervsmæssigt fiskeri efter fladfisk

Sverige vil øge reguleringen af sæler og skarver

Med statsministeren i spidsen lægger den svenske regering nu op til at øge reguleringen af sæler og skarver i svensk farvand

Sverige vil øge reguleringen af sæler og skarver

Med statsministeren i spidsen lægger den svenske regering nu op til at øge reguleringen af...