EU-Kommissionen har fremlagt sin vurdering af ålefiskeriet 2022

Intet nyt er godt oftest godt nyt – og det gør sig også gældende for ålefiskeriet i 2022

EU-Kommissionen har endelig fremlagt sit forslag til forvaltning af ål næste år. Forslaget er udarbejdet på baggrund af ICES’ seneste rådgivning på området – og denne ligger meget tæt op ad, hvad de har vurderet de forgangne år.

Der er derfor ikke lagt op til de store ændringer i Kommissionens forslag for ålefiskeriet, som fortsat siger at medlemslandende i EU skal holde tre sammenhængene måneders lukkeperiode i perioden fra 1. august til 28. februar. Men en lille, og væsentlig, ændring har dog sneget sig ind i teksten.

– Det kan imidlertid være problematisk, at der i det nye forslag er indsat en sætning som siger, at lukkeperioden skal ligge der, hvor størstedelen af ålene trækker. Der skal nok være nogen, som vil kræve, at lukkeperioden derfor skal flyttes til de måneder, hvor fangsterne historisk er højest – hvilket vil sige september, oktober og november, forklarer Michael Andersen, biologisk konsulent i Danmarks Fiskeriforening og fortsætter:

– Derfor bør Danmark bakke op om Kommissionens forslag, men stå fast på, at den nye tekst om at lukkeperioden skal ligge der, hvor trækkene er størst, fjernes. Hvis man lægger lukkeperioden der, hvor der kan fiskes. Så svarer det til en de facto-lukning af fiskeriet efter ål med bundgarn. Et fiskeri, der på alle måder er bæredygtigt om som har en lang tradition langs de danske kyster.

 Fanger flere

Michael Andersen ser det som en urimelig foranstaltning med lukkeperioder i den periode, hvor fangsterne er højest, når den videnskabelige rådgivning siger, at tilbagegangen i ålebestanden er stoppet.

– Fiskerne ser en stigende fangst af ål, og der er udbredt forståelse af, at det skyldes de indførte begrænsninger. Derfor er det heller ikke nødvendigt med yderligere begrænsninger af fiskeriet efter blankål, fortæller han.

Han mener til gengæld, at det er på tide at man sætter ind der, hvor største delen af ålene forsvinder hen – og det er hverken i bundgarn eller menneskemaver.

– Det er i turbiner, opstemninger, prædation fra skarv og så videre. Og så skal det sikres at lande loyalt indfører de begrænsninger, der er vedtaget – og som Danmark til fulde lever op til. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal begrænse de fiskere, som leverer og overholder reglerne, og lade dem, som blæser på reglerne fortsætte. Der skal sættes ind overfor det ulovlige fiskeri efter ål, lyder det fra Michael Andersen.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...