Forbud mod ålefiskeri rammer helt skævt

Danmark er det land i EU, der har gjort mest for at genoprette ålebestanden

Det er både meningsløst og dybt urimeligt, at EU’s ministerråd har besluttet at indføre yderligere restriktioner i forhold til erhvervsfiskeriet efter år, som alene rammer fiskeriet i den nordlige del af EU.

Det mener Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

– Danmark er det land i EU, der har gjort mest for at genoprette ålebestanden. De danske erhvervsfiskere har fulgt åleforvaltningsplanen til punkt og prikke og givet et stort bidrag til at bestanden kan få det bedre. Nu bliver takken, at man får yderligere stramninger, som kan kvæle erhvervsfiskeriet efter ål. Det er dybt urimeligt, siger Svend-Erik Andersen.

– Det kystnære bundgarnsfiskeri er et på alle måder bæredygtigt fiskeri, og den videnskabelige rådgivning siger, at tilbagegangen i ålebestanden er stoppet. Derfor virker det også fuldstændig meningsløst med yderligere begrænsninger i ålefiskeriet i Danmark, siger han.

I forlængelse her af peger formand for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch, på en række andre områder, hvor det vil give langt mere mening at tage fat i arbejdet med at fremme bestanden af ål.

– Langt størstedelen af ålene forsvinder i turbiner og opstemninger, og fordi de bliver ædt af skarver. Det er på høje tid at få gjort noget ved den del. Det bør samtidig sikres, at alle lande loyalt indfører de begrænsninger i ålefiskeriet, som Danmark i forvejen har indført, og som de danske fiskere til fulde lever op til, siger han. 

Allan Buch konstaterer, at åleforbuddet er endnu et slag mod de i forvejen hårdt pressede danske kystfiskersamfund.

– Det her kommer til at få alvorlige konsekvenser for de kystnære bundgarnsfiskere. For mange af dem er ålefiskeriet rygraden i deres fiskeri. Det er også et stykke dansk kulturhistorie, der går tabt. Det gør mig oprigtigt ked af det, at man på den her måde bare skyller det ud med badevandet, siger han.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...