Forhøjelse af fangstrejserationen for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen

Bilag 6 meddelelse nr. 70 om forhøjelse af fangstrejserationen for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B (HKE/04-N)
13 dec 2021

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 13. december 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Med virkning fra mandag den 13. december 2021, er det tilladt for et fartøj at fiske, medbringe og lande i alt 5.000 kg kulmule pr. fangstrejse fra norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B.

Læs mere om:

Flere Nyheder