Forhøjelse af MAF-rationen af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Bilag 6 meddelelse nr. 72 - 2021 om forhøjelse af MAF-rationen af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 13. december 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Idet det skønnes, at den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af torsk i ICES-underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, forhøjes den fastsatte MAF-ration jf. reguleringsbekendtgørelsens §159.

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. oktober 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter – 2000 kg.
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter – 6000 kg.

Fartøjer på 9 meter og derover 10.000 kg.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...