Henning Kjeldsen blev idømt en bøde

Byretten i Holstebro har nu afsagt dom i sagen om Henning Kjeldsen

Fisker Henning Kjeldsen, der stammer fra Thyborøn, og som i dag er bosiddende i Skagen, er blevet kendt skyldig og idømt en bøde på 54 millioner kroner ved byretten i Holstebro. 

Samtidig har et af Henning Kjeldsens selskaber fået konfiskeret 64 millioner kroner. 

Det skriver TV Midtvest. 

Anklagemyndigheden havde forlangt en bøde på mellem 67,5 og 68,5 millioner kroner. 

Sagen drejede sig om, hvor vidt Henning Kjeldsen havde brudt reglerne om fiskekvoter. 

Foruden Henning Kjeldsen var ni andre personer for retten. En af disse blev frikendt, og de otte andre blev idømt bøder på i alt 77 millioner kroner. 

I tillæg hertil vurdere retten ikke, at der var belæg for at inddrage Henning Kjeldsens ret til at virke som erhvervsfisker. Dermed blev Henning Kjeldsen frifundet i den del af sagen. 

Det er muligt at læse en kort opsummering af dommen på dette link: Retten i Holstebro – (domstol.dk)

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...