Korrigeret udgave: Midlertidig lukning af et område i Skagerrak for fiskeri efter dybvandsrejer

Bilag 6 meddelelse nr. 75 RTC lukning i Skagerrak

I perioden fra og med torsdag den 23. december til og med onsdag den 5. januar 2022 er det forbudt at fiske efter dybvandsrejer med en maskestørrelse på mindst 35 mm inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  1. 58° 09’27N  010° 27’23 Ø

 

  1. 58° 12’07 N  010° 16’07 Ø

 

  1. 58° 10’04 N 010° 05’98 Ø

 

  1. 58° 07’42 N 010° 08’84 Ø

 

  1. 58° 09’32 N  010° 19’24 Ø

 

  1. 58° 09’27 N  010° 27’32 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

Bundtrawler, der anvender følgende redskaber:

 

  • Bundtrawl med en maskestørrelse på mindst 32 mm, der anvendes til fiskeri efter dybhavsrejer og er forsynet med en nordmørerist med højst 19 mm mellem tremmerne unden en anordning, der holder fisk tilbage

 

  • Bundtrawl med en maskestørrelse på over 70 mm, der anvendes til fiskeri efter jomfruhummer og er forsynet med en nordmørerist med højst 35 mm mellem tremmerne uden en anodning, der holder fisk tilbage.

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af antal unge individer af arteb dybhavsreje af det samlede antal dybhavsrejer i to stikprøver overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens delegerende forodning (EU) 2021/2019 af 1. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1241/2019 for så vidt angår de næremere bestemmelser for gennemførelsen af realtidslukninger af fiskeriet efter dybhavsrejer i Skagerrak, som ændret.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 23. december 2021 og er gældende til og med 5. januar 2022 med mindre andet meddeles.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...