Politisk aftale om Brexit-kompensation er en sejr for fiskerne

Bred politisk aftale om kompensation for tabte fiskerettigheder giver nu håb om et fremtidigt stærkt og bæredygtigt dansk fiskeri

Med aftalen om kompensation til fiskeriet efter Brexit kan en stor gruppe af medlemmerne af Danmarks Fiskeriforening se frem til kompensation for de fiskerettigheder i britisk farvand, som de har mistet med aftalen mellem EU og Storbritannien om briternes udtræden af EU.

– Hele året har vi kæmpet benhårdt for erstatning til de danske fiskere for Brexit. Derfor glæder vi os over, at vi endelig har en aftale, og at den aftale sikrer direkte erstatning til de enkelte fiskere for Brexit. Vi havde gerne set, at fiskerierhvervet fik fuld erstatning, men når nu det ikke kan være sådan, er vi grundlæggende tilfredse med aftalen blandt Folketingets partier, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Formanden lægger ikke skjul på, at det har været en ganske hård kamp, hvor fiskerne var på vej med retlige skridt for at sikre det, de var blevet lovet.

– Fiskerne har betalt regningen og var blevet lovet en kompensation for de kvoteværdier, som de skal aflevere til Storbritannien for Brexit-aftalen. Men siden løftet blev givet, har det i lang tid heddet sig, at statsstøttereglerne stod i vejen for den mulighed. Derfor er jeg glad og stolt over, at vores argumenter om retfærdighed er blevet hørt af et bredt flertal i Folketinget, der har anerkendt, at de danske fiskere naturligvis skal have erstatning. Det er positivt, at et bredt flertal i Folketinget har ønsket at hjælpe dansk fiskeri oven på Brexit, siger Svend-Erik Andersen.

Centralt i den politiske aftale er, at fiskerne ikke får den fulde værdi af de tabte kvoter udbetalt. Kompensationssatsen afhænger af tabenes størrelse.

– Selvfølgelig er det ikke fiskerne, der har fundet på, at vi ikke skal have fuld erstatning. Men vi anerkender, at det har været en forudsætning for at få aftalen på plads, og vi accepterer det samlede resultat, siger Svend-Erik Andersen.

De næste skridt

Med aftalen er rammerne for erstatning for Brexit lagt. En række forhold skal nu bringes helt på plads af Fødevareministeriet, inden støtteordningerne skal udmøntes. Bl.a. skal det aftales nærmere, hvordan kvoteværditabet beregnes. Her lægger Danmarks Fiskeriforening vægt på, at der skal sikres en fair fordeling, som afspejler den enkelte fiskers faktiske tab. Fiskerne er også optagede af, at de fiskere, som har tab fra reducerede kvoter i norsk farvand kan få kompensation.

Samtidig er det afgørende for fiskerne, at erstatning for mistede kvoteværdier kan fungere side om side med en ophugningsordning.

– Der er mange fiskere, der er hårdt ramt af Brexit og alle skal selvfølgelig have erstatning for de tabte kvoter. Men det, at vi skal afgive kvoter til Storbritannien, har også den effekt, at den danske fiskeflåde vil være for stor i forhold til vores fiskerimuligheder og alle i dansk fiskeri er tjent med, at vi får en flådetilpasning. Det er sådan set en forpligtigelse, vi har i forhold til EU’s fælles fiskeripolitik. En sådan ordning vil have størst effekt og derved komme morgendagens fiskere til gode, hvis ophugningsstøtte kan sidestilles med den erstatning, fiskerne skal have udbetalt. Derfor må det ene ikke udelukke det andet, understreger Svend-Erik Andersen.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...