Regningen for Brexit til dansk fiskeri vokser

EU og Norge har indgået aftale om fiskeriet for 2022. Det sikrer de danske fiskere adgang til norsk farvand. Desværre skal de danske fiskere betale en alt for høj pris, og det betyder regningen for Brexit vokser

EU, Norge og Storbritannien er blevet enige om fiskekvoter for de fælles bestande for 2022. Samtidig er de danske fiskere sikret den den yderst vigtige adgang til at fiske i norsk farvand i Nordsøen og Skagerrak fra 1. januar 2022. Men alting har en pris. Og prisen for adgang til norsk farvand er uomtvisteligt for høj.

– Det er en meget dyr aftale. Der er gjort et stort forhandlingsarbejde af EU-Kommissionen og Fødevareministeriet over de sidste par måneder, og vi er glade for, at aftalerne er faldet på plads, og at der for eksempel sikres adgang til norsk farvand. Men som en afledt konsekvens at Brexit, så begrænser Norge adgangen til at fiske i norsk farvand. Fiskerimulighederne i norsk farvand er mærkbart forringet efter Brexit. Vi mister 25 procent af vores kvote på vigtige arter som havtaske og kulmule med mere. Det får uundgåeligt negative konsekvenser for de danske fiskere og de danske fiskerihavne i Vest- og Nordjylland, siger formand for Danmarks Fiskeriforening Svend Erik Andersen.

Brexit sender igen en regning til dansk fiskeri

Normalt bytter EU kvoter med Norge, men fordi EU afgiver mange kvoter til briterne på grund af Brexit, har EU ikke så meget at tilbyde Norge som tidligere. Det får store negative negative konsekvenser for de danske fiskerimuligheder i norsk farvand og for de danske fiskere

– Aftalen for 2022 viser, at Brexit-regningen for dansk fiskeri vokser. De drastiske fald i kvoter er en klar følgevirkning af Brexit, som har vendt fuldstændig op og ned på fiskerirelationerne i Nordsøen. Årets kvoter afspejler på ingen måde udviklingen i fiskebestandene, men derimod det kaos, som Brexit har skabt for fiskeriet i Nordsøen og som dansk fiskeri er taget som gidsel i, siger Svend-Erik Andersen. 

At de danske fiskeres kvote i norsk farvand og Brexit hænger sammen, bør de danske politikere skrive sig bag øret. For regningen for Brexit er endt hos fiskerne, og trækker lange skygger, som ikke bare skal tørres af på et erhverv, og det her er endnu en streg i regningen.

– Fiskeriet skal have fuld kompensation for alle de tab, vi lider som følge af Brexit. Det gælder også i forhold til fiskeriet i norsk farvand. Det bør stå hævet over enhver tvivl. Derved kan vi sikre, at fiskeriet fortsat kan bidrage til vækst og beskæftigelse i de danske havnesamfund og samtidig udvikle fiskeriet i en endnu mere bæredygtig retning, lyder det fra Svend-Erik Andersen.

Det er den såkaldte trilaterale aftale om de vigtige fælles bestande som torsk og sej mellem EU, Storbritannien og Norge, samt den bilaterale aftale mellem EU og Norge, som er på plads for 2022.

EU og Storbritannien forhandler fortsat om den bilaterale fiskeriaftale for 2022. Det samme gør Storbritannien i øvrigt også med Norge efter, at det ikke lykkedes dem at nå frem til en aftale for 2021.

EU’s fiskeriministre mødes fra søndag den 12. december i Bruxelles for at forhandle fiskekvoterne for 2022 på plads.

 

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...