Vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild

Bilag 6 meddelelse nr. 7 - 2022 om vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen 4AB inkl. Limfjorden samt i Skagerrak og Kattegat 3A

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 1. januar 2022 og er gældende til og med 30. september 2022 med mindre andet meddeles.

Sildefiskeri i Nordsøen inkl. Limfjorden

Inden for den mængde, der er afsat i henhold til reguleringsbekendtgørelsens §132 stk. 2 på i alt 628,9 tons, afsættes der 377,3 tons til fiskeri Nordsøen 4AB og 251,6 tons til fiskeri i Limfjorden 4L.

Sildefiskeri i Nordsøen 4AB

Inden for en mængde på 377,3 tons samt i henhold til §141, åbnes der med virkning

Fra den 1. januar 2022 for et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum i Nordsøen ICES-område 4AB.

Fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder:

For fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder, åbnes der med virkning fra den 1. januar 2022 for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 251,7 tons.

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande i alt 25.000 kg sild pr. kalendermåned. 

Fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter:

Til fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter, åbnes der med virkning fra den 1. januar 2022 for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 125,6 tons.

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 20.000 kg sild pr. kalendermåned. 

Sildefiskeri i Limfjorden 4L

Inden for en mængde på 251,6 tons samt i henhold til §141, åbnes der med virkning

fra den 1. januar 2022 for et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum i Limfjorden 4L.

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 30.000 kg sild pr. kalendermåned.

Kun fartøjer, der opfylder § 4 i bekendtgørelse om trawl- og vodfiskeri bekendtgørelse nr. 366 af 2. april 2019, kan opnå tilladelse til kystnært rationsfiskeri af sild i Limfjorden.

Sildefiskeri i Skagerrak og Kattegat

Inden for den mængde der er afsat i henhold til reguleringsbekendtgørelsens §132 stk. 2 på i alt 105,2 tons samt i henholdt til §141, åbnes der med virkning fra den 1. januar 2022 for et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum i Skagerrak og Kattegat ICES-område 3A.

Fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder:

Til fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder, åbnes der med virkning fra den 1. januar 2022 for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 70,1 tons.

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 20.000 kg sild pr. kalendermåned. 

Fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter:

Til fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter, åbnes der med virkning fra den 1. januar 2022 for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 35,1 tons.

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 10.000 kg sild pr. kalendermåned.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til et kystnært rationsfiskeri af sild indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk i henhold til reguleringsbekendtgørelsens bilag 2.

Ansøgning om tilladelse til fiskeri af sild med virkning fra den 1. januar 2022 skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest torsdag den 31. december 2021. Tilladelser udstedes i uge 1 2022 for perioden fra den 1. januar til og med 31. januar 2022.

Ansøgninger til fiskeri i efterfølgende måneder skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest den 25. i måneden før.

Indkommer der ansøgninger i et antal, der afstedkommer at den fulde rationsmængde ikke kan tildeles alle ansøgere pr. rationsperiode inden for den enkelte længdekategori og farvandsområde, fordeles den resterende mængde ligeligt blandt de ansøgere, der opfylder vilkårene for tildeling af tilladelse.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...