Beregn din estimerede årsmængde for torsk i Nordsøen og Skagerrak

Det kræver tilstrækkelig årsmængde at fiske torsk i Nordsøen og Skagerrak. Derfor estimerer Fiskeristyrelsen nu årsmængde ud fra kvoten for 1. kvartal

Hvis man fisker efter torsk i Nordsøen eller Skagerrak, er det et krav, at man har  tilstrækkeligt kvotegrundlag ud fra årsmængde.

torskebekendtgørelsen (nr. 1204 af 12/08/2020 om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak)

For 2021 er kvoten for torsk i både Nordsøen og Skagerrak dog indtil videre kun fastsat for 1. kvartal, hvilket giver udfordringer for en række fartøjer med at leve op til kravene om tilstrækkeligt kvotegrundlag.

Derfor går Fiskeristyrelsen nu ind og beregner en estimeret årsmængde, som styrelsen kommer frem til ved at gange fartøjets kvote for første kvartal – tillagt lejede mængder eller fratrukket udlejede mængder – med 2,9. 

Det er herefter den estimerede årsmængde, som Fiskeristyrelsen bruger til at vurdere, om det enkelte fartøj opfylder krav til kvotegrundlag. Den estimerede kvote vil blive anvendt i første kvartal eller indtil de endelige kvoter bliver fastlagt. 

Grunden til at Fiskeristyrelsen ikke bare ganger med 4, som er antallet af kvartaler i året, er, at der tages højde for forventede reduktioner i torskekvoten for 2021 som følge af Brexit og den biologiske rådgivning.

Læs mere om den gældende danske torskeplan og bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...