Indskærper reglerne for fiskeri i lukkeperioden

Fiskeristyrelsen præciserer nu reglerne for fiskeri i Østersøen i lukkeperioderne i 2021

Reglerne på EU-niveau er blevet skærpet således, at alle fiskerier nu er blevet omfattet. Dette betyder blandt andet, at fartøjer under 8 m, der lovligt kan fiske i lukkeperioderne, er omfattet af pligten til at føre logbog. F.eks. ved fiskeri efter ål og rejer med ruser. Desuden er muslingefiskeri ikke tilladt i lukkeperioderne, da der anvendes aktive redskaber.

Tidligere har ovennævnte fiskerier ikke været omfattet af lukkeperioderne, idet det ikke ansås som værende redskaber, hvormed der fanges torsk.

Skærpelserne er en følge af TAC/kvoteforordningen for Østersøen 2021, hvor der i lukkeperioderne er fastsat generelt forbud for fiskeri med enhver form for redskab. Dette betyder, at falder man ikke under en af de undtagelser, der specifikt er nævnt i TAC/kvoteforordningen, er fiskeri forbudt i lukkeperioden.

Fiskes der på en af undtagelserne, er der i perioderne krav om føring af logbog og melding om afsejling fra havn. Dette gælder for alle fartøjer uanset længde.

De nærmere bestemmelser for undtagelser for fiskeri i lukkeperioder, fremgår af bilag 6 meddelelse nr. 1 fra december 2020:

Se bestemmelserne her