Kystfisker-ration for sild nedsættes

Bilag 6 meddelelse om nedsættelse af kystfisker-rationen for sild i østlige Østersø ICES område 25-32 med virkning fra 1. februar 2021

Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6 meddelelse om nedsættelse af kystfisker-rationen for sild i østlige Østersø ICES område 25-32 med virkning fra 1. februar 2021:

Idet den afsatte mængde af sild i østlige Østersø ICES område 25-32 til kystfisker-rationsfiskeri ikke svarer til antallet af deltagende fartøjer i februar måned, nedsættes kalendermånedrationen med virkning fra 1. februar til 10.000 kg. pr. kalendermåned.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 29. januar 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles