RTC-område for rejefiskeri i Skagerrak

For mange små rejer efter kontrol fører til RTC-område for rejefiskeriet i Skagerrak

Den svenske Havs- och vattenmyndigheten har besluttet, at lukke for rejefiskeri i et område i Skagerrak i perioden fra d. 17. februar til d. 3. marts

Lukningen sker på baggrund af for store forekomster af rejer under mål. 

Det lukkede område udgøres af rette linjer mellem følgende punkter:

1. 58°24,450N 10°34,600E

2. 58°24,450N 10°42,530E

3. 58°14,300N 10°42,530E

4. 58°14,300N 10°34,600E

 

Undtagelser

Der kan fortsat fiskes efter rejer i området, hvis begge nedenstående kriterier er mødt:

1. Fartøjer, der anvender en bundtrawl med en maskestørrelse i forlængelsesstykket og fangstpose på mindst 35 mm, udstyret med et sorteringsgitter med en maksimal stangafstand på 19 mm i den øverste del af gitteret og en mindste stangafstand på 9,5 mm den nederste del af gitteret. Bag den nedre del af gitteret er der et ublokeret udløb til havbunden. Maskestørrelse på mindst 35 mm gælder for sorteringsgitteret.

2. Fartøjer, der ønsker at bruge denne undtagelse, skal underrette fiskeriovervågningscentret i kystmedlemsstaten om deres hensigt og brug af udstyret, inden de går ind i det lukkede område.

Meddelelsen kan foretages via telefon + 46771 10 15 00 eller via e-mail fmc@havochvatten.se

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...