Skagerrak: Midlertidig lukning af et område

Bilag 6 meddelelse om midlertidig lukning af et område i Skagerrak
25 feb 2021

Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6 meddelelse om midlertidig lukning af et område i Skagerrak:

I perioden fra og med fredag den 26. februar 2021 til og med torsdag den 18. marts 2021 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  1. 58*04’2N og 010*20’4Ø
  2. 58*06’6N og 010*31’8Ø
  3. 57*57’5N og 010*37’8Ø
  4. 57*56’7N og 010*29’1Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

  • flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.
  • tejner
  • kammuslineskraber 
  • hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 25. februar 2021.

Læs mere om:

Flere Nyheder