Aktivitet ved Hesselø Offshore Vindmøllepark

De kommende to uger vil der være aktiviteter i området omkring Hesselø Vindmøllepark

Energinet har påbegyndt forskellige offshore aktiviteter i Kattegat, hvor Hesselø offshore vindmøllepark planlægges. Vindmølleparken planlægges i farvandet nord for Lysegrund med et areal på ca. 247 km2 og en kapacitet på op til 1,2 GW. Parken forventes sat i drift i 2027. 

Området for den kommende vindmøllepark Hesselø er afgrænset af følgende positioner (Datum: ETRS89, kan indlæses som WGS 84).

56° 20,110′ N – 11° 55,130′ E

56° 25,724′ N – 11° 39,884′ E

56° 34,914′ N – 11° 50,963′ E

56° 37,052′ N – 11° 53,528′ E

56° 24,111′ N – 11° 54,539′ E

56° 21,108′ N – 11° 58,289′ E

 

Fartøjer

FUGRO PIONEER vil sejle i vindmølleparkområdet for at udføre forsøg med deres seismiske udstyr. Disse forsøg foretages fra d. 18. januar 2021 og ca. 2 uger frem. Der sejles med en kompliceret udstyrspakke på slæb, hvor der slæbes streamere under vandet efter skibet og slæbet har en længde på mellem 50 – 100 meter.

Energinet har fået udlagt 8 CPODS i forbindelse med forundersøgelser til Hesselø Havvindmøllepark, heraf er 6 placeret indenfor havvindmølleparkens projektområde og 2 er placeret nær kysten i det planlagte kabeltracé. Hver station med CPOD er placeret på bunden med en højde på 2 m (3.5 m med orange kugler) over havbunden, og kan bevæge sig i en radius på max 10 m. Der skal holdes en sikkerhedsafstand på 25 m fra positionen. Stationerne er udlagt i et år.

Der vil blive gennemført servicebesøg hver 8. uge. Hvis en fisker ved et uheld får en station i nettet, vil DCE sætte stor pris på, at de kontakter dem, så de kan få udstyr og data tilbage. Der udbetales desuden mindre dusør for ulejligheden ved tilbagelevering. Fartøjet AURORA varetager service af lyttestationerne.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...