By og Havn indgår nye lejeaftaler i den unikke Fiskerhavn

Efter års stridigheder har By & Havn indgået en 20-årig lejekontrakt med den københavnske havns fiskeriforening, sejlklubber og Fiskerhavnen Aps
af Line Dalgaard Jensen
20 jan 2021

Fiskere og beboere i Fiskerhavnen ved Stejlepladsen i Københavns Sydhavn har nu fået større vished om fremtiden.

By & Havn, der ejer området, oplyser, at de har indgået 20-årige lejekontrakter med havnens fiskeriforening, sejlklubber og Fiskerhavnen Aps.

Lejeaftalen bliver forlænget efter der de seneste år har været et voldsomt tovtrækkeri mellem områdets brugere og By & Havn. Ingen har kunne få vished om, hvorvidt lejekontrakterne ville blive fornyet, og dermed hang fiskeriets fremtid i en tynd tråd.

Samtidig var der politiske ønsker om at bygge boliger, og Stejlepladsen, hvor bundgarnsfiskerne har deres pæle, er blevet affredet.

Aftalen betyder dog ikke, at der ikke skal bygges i området. Det er fortsat planen, og et kommende byggeri på Stejlepladsen med private lejeboliger og cirka 200 almene boliger afventer nu en godkendt lokalplan og miljøvurdering.

Men By & Havn forsikrer nu, at det vil være  ”plads til både fiskenet og bundgarnspæle på arealer langs kysten, så aktiviteterne omkring erhvervsfiskeriet kan fortsætte i samspil med det nye københavnerkvarter”, lyder det i en pressemeddelelse.

- Med plads til fiskenet, bundgarnspæle og fri adgang til kysten har vi stor fokus på, at havnens nuværende brugere skal kunne ’folde sig ud’, som man kan i dag – både sejlklubberne og Fiskerhavnen. Og vi håber, at Stejlepladsens nye beboere vil vælge stedet til, fordi de netop gerne vil det eksisterende fællesskab og havnemiljø og ser en stor glæde og attraktionsværdi i det, uddyber Anne Skovbro, By & Havns adm. direktør.

Flere Nyheder