Dansk fiskeri glæder sig over udsigt til kompensation

EU-Kommissionen har fremlagt et nyt forslag til en pulje, der skal afbøde konsekvenser ved Brexit - med ca. 1 mia. kr. til dansk fiskeri

EU-Kommissionen har fremlagt et nyt forslag til en pulje, der skal afbøde konsekvenserne fra Brexit. Dansk fiskeri står til at få ca. 1 milliarder kroner i kompensation for de fiskekvoter, der afgives til Storbritannien som følge af handelsaftalen mellem EU og Storbritannien, der landede juleaftensdag.

Forslaget vækker optimisme hos Danmarks Fiskeriforening, der er fiskeriets hovedorganisation.

– Brexit er et hårdt slag mod fiskeriet, og mod beskæftigelsen i de mindre havnesamfund. Jeg mener derfor, at fiskeriet skal have fuld kompensation for de tab, vi har lidt som følge af Brexit. Derved kan vi sikre, at fiskeriet fortsat kan bidrage til vækst og beskæftigelse i de små havnesamfund og samtidig udvikle fiskeriet i en endnu mere bæredygtig retning, lyder det fra formand Svend-Erik Andersen.

I Danmarks Fiskeriforening mener man dog, det er for tidligt at juble. For det første skal de danske politikere have aftalen i hus. For det andet er det vigtigt at sikre, at støtten udbetales til de fiskere, der betaler den største regning som følge af handelsaftalen.

– Regningen for brexit er ujævnt i dansk fiskeri. Eksempelvis betaler de fiskere, der fisker spisefisk som torsk en rigtig høj pris, og det er vigtigt, det afspejler sig i kompensationen. Derfor opfordrer vi i Danmarks Fiskeriforening til, at erhvervet tages med på råd, når støtteordningerne skal udformes i Danmark, fortæller Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening har vurderet, at Danmark mister fiskekvoter til en værdi af op imod 1,5 mia. kr.. Dermed rækker EU-Kommissionens forslag ikke til at dække det fulde tab. Derfor opfordrer Danmarks Fiskeriforening til, at fiskeriministeren og de danske medlemmer af Europa-Parlamentet gør alt, hvad de kan for at sikre dansk fiskeri så gode vilkår som muligt.

– Det er vigtigt at slå fast, at de tab de danske fiskere vil lide, er permanente. Derfor er der både brug for kompensation nu og her samt en diskussion om, hvordan vi kan indrette fremtidens fiskeripolitik sådan, at vi kan fremtidssikre og udvikle dansk fiskeri i en endnu mere bæredygtig retning. Derfor er det også afgørende for fiskeriets fremtid, at de danske politikere lander så god en aftale som muligt, afslutter formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...