Gennemsnitlige afregningspriser for 2020

Bilag 6 meddelelse om gennemsnitlige afregningspriser for 2020
af Claus Kirkegaard
26 jan 2021

De gennemsnitlige afregningspriser for 2020, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §48 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2020 anvendes derudover i medfør af § 57 i forbindelse med overførsel af årsmængder til andre fartøjer, i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. §§ 94-103, i forbindelse med bytte af årsmængder i jf. § 104, samt i forbindelse med beregning af kvoteloft for bierhvervsfiskere jf. § 177.

De gennemsnitlige afregningspriser for landinger af IOK og FKA-arter fra danske fartøjer der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. 

Hent oversigt over tallene (pdf)

Note: Laks er i styk. Gennemsnitspris er kr. pr. styk.

Note: Landinger af fangster under mindstemål er ikke inkluderet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 26. januar 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder