Gennemsnitlige afregningspriser for 2020

Bilag 6 meddelelse om gennemsnitlige afregningspriser for 2020

De gennemsnitlige afregningspriser for 2020, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §48 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2020 anvendes derudover i medfør af § 57 i forbindelse med overførsel af årsmængder til andre fartøjer, i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. §§ 94-103, i forbindelse med bytte af årsmængder i jf. § 104, samt i forbindelse med beregning af kvoteloft for bierhvervsfiskere jf. § 177.

De gennemsnitlige afregningspriser for landinger af IOK og FKA-arter fra danske fartøjer der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. 

Hent oversigt over tallene (pdf)

Note: Laks er i styk. Gennemsnitspris er kr. pr. styk.

Note: Landinger af fangster under mindstemål er ikke inkluderet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 26. januar 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...