Husk at indberette sælskader

Det er nødvendigt, at fiskerne indberetter sælskader, hvis man skal have en chance for at belyse, hvor stort et problem sælerne er

Der er ingen udsigter til, at regeringen vil indføre kompensationsordning for skader på fangst og fangstredskaber forårsaget af sæler, da man ikke vurderer, at der er tilstrækkeligt grundlag for en kompensationsordning.

Sådan lyder det i et skriftligt svar fra fiskeriminister Rasmus Prehn, til et spørgsmål fra folketingsmedlem Peter Juel-Jensen stillet den 18. december 2020. 

– En økonomisk kompensationsordning forudsætter et behov, som er underbygget af et solidt datagrundlag for en sammenhængende tidsperiode. Siden 2017 har danske fiskerne haft mulighed for at registrere skader på fangst og redskaber forårsaget af sæler. I 2020 er der indberettet skader på ca. 4,5 ton torsk, 1.100 stk laks og 2,3 ton ål. Samlet svarende til et tab på under 0,5 millioner kroner, skriver Rasmus Prehn i svaret.

 

Tallet bør være langt højere

Danmarks Fiskeriforening mener dog, at omfanget af sælskader er meget højere, end de tal der er indberettet, og netop derfor opfordrer konsulent hos Danmarks Fiskeriforening, Jacob Handrup til, at fiskerne bliver bedre til at indberette, når de oplever, at sælerne skambider eller æder fisken i garnet.

– Hvis vi skal have en reel chance for at belyse, hvor stort et problem sælerne er for fiskeriet i Østersøen, så er det simpelthen nødvendigt, at fiskerne indberetter hver eneste fisk, de skal kassere som følge af sælbid. Jeg tror på ingen måde, at de tal, der er opgivet, tegner et retvisende billede for omfanget af de problemer, som sælernes tilstedeværelse skaber. 4,5 tons torsk ud af en samlet fangst på 1960 tons lyder umiddelbart ikke af meget, men det er min opfattelse, at mængden af sælskader er meget højere, end det der bliver indberettet. Og den eneste måde, vi kan dokumentere dette på, er ved at registrere skaderne korrekt, lyder det fra Jacob Handrup. 

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...