Ansøgning til fiskeri i Nissum Fjord skal sendes til Fiskeristyrelsen

Der er ledig licens i Nissum Fjord

Fiskeristyrelsen meddeler, at der er ledig licens at tildele de erhvervs- og bierhvervsfiskere, der ønsker at fiske i Nissum Fjord, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord.

Alle fiskere, der ønsker at fiske i Nissum Fjord skal indsende en ansøgning for at komme i betragtning til at fiske i Nissum Fjord. Ansøgningsfristen for at søge om licens til fiskeri i Nissum Fjord er 4 uger fra offentliggørelsen af denne nyhed. Ved flere ansøgere, der opfylder betingelserne i § 9, stk. 1, tildeles ledig licens ved lodtrækning.

Ansøgningerne skal sendes til Fiskeristyrelsens e-mail: mail@fiskeristyrelsen.dk senest den 5. august 2021.

Bekendtgørelsen kan tilgås via dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1311

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...