Bilag 6 nr. 44 – Fiskerimuligheder og vilkår for fiskeri af brisling

Bilag 6 nr. 44 - om fiskerimuligheder og vilkår gældende for fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat fra 1. juli 2021

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 6. juli 2021 og er gældende til og med 30. juni 2022 med mindre andet meddeles.

Danmark er for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 tildelt samlede fiskerimuligheder for brisling i Skagerrak og Kattegat på i alt 13.086 tons.

Af de årsmængder af brisling i Skagerrak og Kattegat, der uddeles til fiskeri til fartøjer med FKA/IOK og tildeles et fartøj pr. 1. juli 2021 på baggrund af det enkelte fartøjs promilleandel (initialmængden), kan maksimalt 68 procent af mængden indgå i individuelle kvotebytter med fartøjer fra andre lande eller overføres til fiskeri i Nordsøen.

Ansøgning om overførsel af mængder af brisling fra Skagerrak og Kattegat til fiskeri i Nordsøen skal indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk.

Fiskeri på de overførte mængder kan først påbegyndes, når Fiskeristyrelsen har udsendt en justeret tilladelse til at fiske årsmængder af de kvoter, der er omfattet af regulering med fartøjskvoteandele (licensliste nr. 1000), hvor det fremgår at mængden af brisling er overført til fiskeri i Nordsøen.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...