Bilag 6: Vilkår for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen

Fra fredag d. 16. juli indføres der regulering af fiskeriet efter kulmule i norsk zone i Nordsøen

Fiskeristyrelsen oplyser nedenstående om vilkår for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen:

Med virkning fra fredag den 16. juli 2021 indføres der regulering af fiskeriet efter kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B.

Med virkning fra fredag den 16. juli, er det tilladt for et fartøj at fiske, medbringe og lande i alt 10.000 kg kulmule pr. halve kalendermåned fra norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B. Den første halve kalendermåned løber fra den 16. juli til den 31. juli 2021.

Uanset reguleringsbekendtgørelsens § 156 stk. 2, kan fartøjer, der har landet en halv månedsrationen, påbegynde fiskeri på den kommende rationsperiodes mængde fra og med fredag i den nærmeste forudgående halve kalendermåned. Fisk der landes i en given rationsperiode, afskrives denne periodes ration jf. reguleringsbekendtgørelsens § 156, stk. 1.

Det er forbudt for førere af fartøjer, der på en fangstrejse har udøvet fiskeri efter kulmule i norsk zone i Nordsøen ICES-område 4A og 4B efter endt fiskeri i norsk zone på samme fangstrejse at forsætte fiskeriet i GBR-zone og EU-zone.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...