Borgerforslag: Skriv under på ny placering af Hesselø og red Kattegat-fiskeriet

Placeringen af Hesselø Havvindmøllepark er afgørende for det fremtidige fiskeri i Kattegat. Derfor kommer fiskere og lokale nu med et borgerforslag

Hesselø Havvindmølleparks placering i Kattegat har afgørende betydning for det fremtidige fiskeri i Kattegat. For desværre så ramler den nuværende placering lige ind i nogle af de vigtigste fiskepladser – og det skal et borgerforslag nu rette op. 

En gruppe fiskere og lokale er gået sammen om et borgerforslag, der foreslår en placering af havmølleparken, så sameksistensen mellem det lokale kystnære fiskeri og havvindmøller i de danske farvande sikres. 

Du kan læse mere om borgerforslaget lige her. 

Og du kan skrive under lige her

 

Ved politikerne det godt?

Oprindeligt var der ellers taget højde for fiskeriet. Hesselø var placeret et andet sted end nu, men i 12. time ændrede man den planlagte placering fra lige nord af Hesselø til et område, der ligger nordøstlig for dette. Et område, som huser nogle af de bedste fangstpladser i det sydligere Kattegat.

Udgangspunktet er altså fuldstændig ændret, og det uden yderligere orientering af folketinget.

– Beslutningen, Folketinget tog mht. etablering af Hesselø Havvindmøllepark, er, som vi ser det, taget på et uoplyst grundlag, da der ikke af nogen rapporter fremgår, hvilken katastrofal betydning dette vil få for fiskeriet i det sydlige Kattegat, udtaler Lasse Nordahl.

 

Dødsstødet

Forslaget, som det ser ud nu, vil betyde, at fiskere vil miste deres vigtigste område for fiskeri efter jomfruhummer, søtunger og andet fisk i det sydlige Kattegat. Det vil være ødelæggende for fiskeriet og højst sandsynligt resultere i en afvikling af fiskeriet, da det desværre ikke vil være muligt at drive dette fiskeri fremover.

Hvis den nuværende placering af havvindmølleparken fastholdes, vil de resterende tilgængelige områder, hvor der kan drives et fornuftigt fiskeri efter jomfruhummer i det sydlige Kattegat, være så få, at fiskeriet reelt afvikles. Fiskerne vil lide betydelige tab, da de ikke længere har adgang til de gode fangstpladser.

Dette vil ligeledes ramme alle følge erhverv, Gilleleje Auktion, Gilleleje Havn, smede, bådebyggeri, elektriker, skibsmaler osv., samt de havne hvor jomfruhummer og fisk landes i.

Det gælder derfor ikke kun fiskerne fra Gilleleje, men også fiskere fra Hundested, Odden, Rødvig, Bønnerup, Grenå, Strandby, Læsø, Skagen, Bornholm, Klintholm, Bagenkop, Søby og Fyn, samt i høj grad Kerteminde. Mange af disse fiskere benytter Gilleleje havn som udgangspunkt for deres fiskeri.

 

Støt fiskeriet

Det vil altså ret hurtigt betyde døden for den sidste større fiskerihavn på Sjælland, hvis man ikke kommer fiskere og følgeerhverv i Gilleleje til undsætning og omplacere havvindmølleparken, som fiskerne har foreslået.

Et fiskestop vil først og fremmest gå ud over fiskerne, men også mange andre erhverv er direkte eller indirekte forbundet med en aktiv fiskerihavn særlig i Gilleleje. Det er særligt tydeligt i Gilleleje, hvor den aktive fiskerihavn er det store trækplaster, som f.eks. sikrer, at turister besøger byen i høj grad.

Fiskerne håber derfor, at få folks opbakning til deres forslag om havvindmølleparkens placering. Der er oprettet et borgerforslag, så vi også i fremtidig kan få frisk fisk fra Kattegat. Alle der ønsker at give deres støtte, kan finde forslaget på borgerforslag.dk.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...