Bilag 6 nr. 38 om vilkår for genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområde 3r (EU Zone)

Der er mulighed for at få del af tobisfiskeriet, hvis der sendes en ansøgning styrelsen inden den 4. juni klokken 11.00

For at udnytte den resterende mængde af tobis afsat til rationsfiskeri i forvaltningsområde 3r, fordeles i alt 400 tons tobis ligeligt blandt de fartøjer, hvis fartøjsejere har ansøgt om fiskeri på denne mængde og som opfylder nedenævnte vilkår: 

Fartøjsejere, hvis fartøjer har landet tobis på rationsvilkår fra forvaltningsområde 3r på kalenderugerationen i uge 21, og som ikke har fisket og landet tobis på kalenderugerationen for uge 22, kan efter ansøgning tildeles en mængde af tobis i forvaltningsområde 3r.

Fartøjsejere, hvis fartøjer har landet tobis på rationsvilkår fra forvaltningsområde 3r på kalenderugerationen i uge 21, og som på kalenderugerationen i uge 22 har landet mindre end 59 tons tobis, kan efter ansøgning tildeles en mængde af tobis i forvaltningsområde 3r, som udgør forskellen imellem den i uge 22 landede mængde tobis og den mængde tobis der fordeles til de fartøjer der ikke har landet i uge 22.

Fartøjer, hvor ejeren af fartøjet har afmeldt tilladelsen til rationsfiskeri af tobis og fisker på lejede årsmængder af IOK-tobis, vil ikke få tildelt mængde.

Ansøgning om rationsfiskeri på restmængden i område 3r skal være indsendt til Fiskeristyrelsen senest fredag den 4. juni 2021 kl. 11.00 til licensadm@fiskeristyrelsen.dk.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive behandlet.

Fiskeristyrelsen vil den 4. juni 2021 meddele de berørte fartøjsejere hvilken mængde tobis det enkelte fartøj kan fiske, medbringe og lande fra tobisforvaltningsområde 3r i perioden fra 4. juni 2021 til og med søndag den 13. juni 2021.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6, og træder i kraft den 3. juni 2021 og er gældende til og med 31. juli 2021 med mindre andet meddeles.

Eksperter: Ny havplan vil forværre havmiljøet i Østersøen

Flere eksperter frygter, at regeringens nye plan for havmiljøet vil skubbe det i forvejen skrøbelige havmiljø i Østersøen i en dårligere retning, når der...

Eksperter: Ny havplan vil forværre havmiljøet i Østersøen

Flere eksperter frygter, at regeringens nye plan for havmiljøet vil skubbe det i forvejen skrøbelige...