Bilag 6 nr. 40 – meddelelse om opfiskning af rationen på sperling i Skagerrak

Bilag 6 nr. 40 - meddelelse om opfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling i Skagerrak (ICES-område 3AN)

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6.

Meddelslen træder i kraft den 16. juni 2021 og er gældende til og med 31. oktober 2021 med mindre andet meddeles.

Da den jf.  bilag 6 nr. 34 af 11. maj 2021 afsatte mænge af sperling til rationsfiskeri i Skagerrak (ICES-område 3AN) på 800 tons sperling skønnes opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af sperling på rationsvilkår i Skagerrak (ICES-område 3AN) på licensliste nr. 1243 fra og med torsdag den 17. juni 2021.

Forbud mod at medbringe og lande sperling fra Skagerrak (ICES-område 3AN) fisket på rationsvilkår træder i kraft med virkning fra og med fredag den 18. juni 2021.

 

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...