Bilag 6 nr. 40 - meddelelse om opfiskning af rationen på sperling i Skagerrak

Bilag 6 nr. 40 - meddelelse om opfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling i Skagerrak (ICES-område 3AN)
16 jun 2021

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6.

Meddelslen træder i kraft den 16. juni 2021 og er gældende til og med 31. oktober 2021 med mindre andet meddeles.

Da den jf.  bilag 6 nr. 34 af 11. maj 2021 afsatte mænge af sperling til rationsfiskeri i Skagerrak (ICES-område 3AN) på 800 tons sperling skønnes opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af sperling på rationsvilkår i Skagerrak (ICES-område 3AN) på licensliste nr. 1243 fra og med torsdag den 17. juni 2021.

Forbud mod at medbringe og lande sperling fra Skagerrak (ICES-område 3AN) fisket på rationsvilkår træder i kraft med virkning fra og med fredag den 18. juni 2021.

 

Læs mere om:

Flere Nyheder