Bilag 6 nr. 41 - Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

I perioden fra og med torsdag den 24. juni 2021 til og med onsdag den 14. juli 2021 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af...
af Helle Kristensen
23 jun 2021

I perioden fra og med torsdag den 24. juni 2021 til og med onsdag den 14. juli 2021 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  1. 58° 05’4 N  010° 00’5 Ø
  2. 58° 08’8 N  010° 19’5 Ø
  3. 58° 03’3 N  010° 36’8 Ø
  4. 58° 02’8 N  010° 28’8 Ø
  5. 58° 05’6 N  010° 19’4 Ø
  6. 58° 02’9 N  010° 02’3 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

- tejner

- kammuslineskraber 

- hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 24. juni 2021.

Se nyheden på hjemmesiden

Læs mere om:

Flere Nyheder