Bilag 6 nr. 41 – Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

I perioden fra og med torsdag den 24. juni 2021 til og med onsdag den 14. juli 2021 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak

I perioden fra og med torsdag den 24. juni 2021 til og med onsdag den 14. juli 2021 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  1. 58° 05’4 N  010° 00’5 Ø
  2. 58° 08’8 N  010° 19’5 Ø
  3. 58° 03’3 N  010° 36’8 Ø
  4. 58° 02’8 N  010° 28’8 Ø
  5. 58° 05’6 N  010° 19’4 Ø
  6. 58° 02’9 N  010° 02’3 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

– flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

– tejner

– kammuslineskraber 

– hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 24. juni 2021.

Se nyheden på hjemmesiden

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...