Boom i sæler over de seneste 20 år

Især i Østersøen vokser bestanden, viser tal fra Miljøstyrelsen

Fiskerne har sagt det længe. Der er alt for mange sæler, og der bliver kun flere og flere. Og nu taler tallene også deres tydelige sprog. I et svar fra Miljøminister Lea Wermelin til V-politiker Kristian Pihl Lorentzen kommer tallene på bordet, som er oplyst af Miljøstyrelsen. 

Her er det tydeligt, at både den spættede sæl og gråsælerne om nogen er i fremgang. 

Antallet af spættede sæler er estimeret ud fra tællinger i august på landgangspladser. De er korrigeret for andelen af sæler i vandet. 

Gråsælerne tælles engang om året i Østersøen og Kattegat på hvilepladserne i maj/juni. Da gråsæler er meget mobile, kan der være store udsving og tallene er ikke korrigeret for sæler i vandet. Dvs. at tælletallet sådan set er mindre end det reelle bestandstal. 

Miljøstyrelsen vurderer, at den spættede sæl spiser 4 kg føde om dagen og foretrækker, hvad end der er nemt tilgængeligt. Gråsælen spiser 5 kg føde om dagen og er også glad for alle fisk.