EU-UK-aftale på plads, men tal og betingelser venter

EU og Storbritannien indgår første fælles aftale om fiskekvoter efter Brexit. Der er endnu ikke officielle tal

Både EU og fiskeriminister Rasmus Prehn (S) har nu meddelt, at EU og Storbritannien er nået til enighed om aftale om fiskekvoter for 2021. 

Indtil nu har fiskerne fisket på midlertidige kvoter. Men der skulle altså være en endelig aftale på vej, bekræfter de. 

Aftalen fastsætter fiskekvoter for en række bestande i Nordsøen, som er vigtige for dansk fiskeri. Det gælder havtaske, kulmule, jomfruhummer, rejer, en række fladfiskearter samt tobis og sperling. 

De præcise tal på kvoter – og heriblandt den danske kvote – vil de dog ikke løfte sløret for. Dem venter vi fortsat på. Ligesom det heller ikke vides, om der følger særlige betingelser og krav med.  

 

Ro på 

Hos Danmarks Fiskeriforening håber man, at detaljerne snart er klar, for det vil forhåbentlig skabe vished.

– Frem til nu har vi alene fisket på midlertidige kvoter, og det har gjort det umuligt for fiskerne at planlægge deres fiskeri. Det har de mulighed for nu, hvor man ved, hvad det er for nogle kvoter, man råder over frem til årsskiftet, siger Kenn Skau Fischer, administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening.

Det er den første fælles aftale om fiskekvoter mellem EU og Storbritannien, siden briterne forlod EU. At få aftalerne på plads er vigtigt, da manglende aftaler har skabt stor usikkerhed i Nordatlanten, understreger Kenn Skau Fischer:

– Det er meget positivt, at det er EU, der som første part lykkes med at få en aftale på plads med Storbritannien. Det er til gavn for fiskebestanden og for at sikre en bæredygtig fiskeriforvaltning.

 

Glæder minister

Ifølge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skal det snarest muligt præsenteres for fiskeriministrene i EU. I en pressemeddelelse glæder fiskeriminister Rasmus Prehn (S) sig over, at det er lykkedes at indgå aftalen. Han mener, at dansk fiskeri i det lange løb alt i alt står bedre med en aftale med Storbritannien end uden.

– Det er glædeligt, at vi med aftalen nu endelig giver danske fiskere klarhed over fiskeriet for 2021. Det har holdt hårdt at finde en fælles aftale. Fra dansk side har vi dog gennem hele processen lagt vægt på, at vi står stærkere med en aftale med Storbritannien end uden. Dansk fiskeri har en stor afhængighed af adgang til britiske farvande, så vi ser denne aftale som første skridt til at etablere et nyt, men fortsat tæt og konstruktivt samarbejde på fiskeriområdet, siger Rasmus Prehn.