Misforståelse: EU har ikke besluttet at forbyde trawlfiskeri

Det forlyder, at der har været en EU vil forbyde bund- og bomtrawl. Men det er ikke korrekt

Forbyder EU bundtrawl? Sådan spørger mange fiskere sig selv lige nu efter, at der har været bragt artikler i bl.a. The Fishing Daily og efterfølgende gengivet på Fiskerforum, hvor det forlyder, at der har været en afstemning om EUs biodiversitetsstrategi, som gør, at EU nærmer sig et forbud mod bundtrawl.

Men det er ikke korrekt. Jo, der har været snak om trawlfiskeriet i EU’s Miljøudvalg, men intet forbud – for sagen er sådan set meget mere kompliceret end som så og langt fra en beslutning… 

8. juni vedtog i Europa-Parlamentet sin såkaldte betænkning om EU’s biodiversitetsstrategi for 2030: ”Naturen skal bringes tilbage i vores liv”. Betænkningen skal ses som Europa-Parlamentets forslag og anbefalinger til det videre arbejde med at implementere strategien, som blev præsenteret af EU-Kommissionens tilbage i maj 2020. 

I forhold til fiskeriområdet anbefaler de bl.a., at man indfører en række begrænsninger for brug af bundtrawl, samtidig med at de anerkender, at bundtrawl er et af de mest almindelige og mest regulerede fiskeredskaber i Europa. Begrænsningerne drejer sig blandt andet om brug af bundtrawl i beskyttede områder og nær kysten. Begrænsninger, som i nogle tilfælde allerede er indført, og en tilgang, der har været kendt i en årrække.  

Europa-Parlamentet understreger, at fiskeri med bundtrawl på nuværende tidspunkt er den eneste holdbare metode til at fange mange vigtige arter i mængder, der kan dække efterspørgslen på EU-markedet. De påpeger, at næsten alle de vigtige arter, for hvilke der foreligger videnskabelige vurderinger i det nordøstlige Atlanterhav, fiskes med maksimalt bæredygtigt udbytte, og nogle af dem er certificeret af Marine Stewardship Council. De anerkender altså, at trawlfiskeriet er vigtigt og velforvaltet.

Europa-Parlamentets betænkning er ikke på nogen måde retningsgivende for fiskeriet med bundtrawls fremtid, men reflekterer alene Europa-Parlamentets egne synspunkter. Implementeringen af EU’s biodiversitetsstrategi kommer til at ske i samarbejde med EU-Kommissionen og medlemslandene i EU.   

Det er således særdeles misvisende og skaber kun bekymring hos fiskerne, at konkludere, at EU nærmer sig et forbud for bundtrawl efter afstemning i Europa-Parlamentet. 

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...