Regel- og praksisændring: Husk at fortælle styrelsen om ændringer i ejerkreds

Ændringer i ejerkredsen i et erhvervsfiskerselskab skal meddeles til Fiskeristyrelsen senest 30 dage efter at ændringerne er foretaget
21 jun 2021

Fra 1. juli 2021 flyttes reglerne i Bekendtgørelse om oplysning af ejerkredsen i erhvervsfiskerselskaber (tredjedelsbekendtgørelsen) over i Reguleringsbekendtgørelsens §183. Det skriver Fiskeristyrelsen i en faglig nyhed. 

Efter Reguleringsbekendtgørelsens §183 gælder det fra 1. juli 2021, at ved enhver ændring ejerskabet af et erhvervsfiskerselskab, skal selskabet give meddelelse herom til Fiskeristyrelsen senest 30 dage efter, at ændringerne er foretaget.

Fiskeristyrelsen har ikke tidligere sanktioneret overskridelse af 30-dages fristen i den nuværende tredjedelsbekendtgørelse, men efter konstatering af, at nogle ændringer ikke meddeles til Fiskeristyrelsen i overensstemmelse med reglerne, ser styrelsen et behov for at sanktionere overtrædelse af 30-dages fristen i henhold til reglerne. Det er de nye selskabsejernes ansvar at meddele om ændringer i ejerskabet i erhvervsfiskerselskabet.

Manglende meddelelse om ændringer i ejerkredsen, kan medføre en henstilling til selskabet med en frist om at bringe forholdet i orden. I grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde eller ved overskridelse af fristen kan forholdet sanktioneres med en bøde i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens §189, stk. 1, nr. 4. Endelig kan Fiskeristyrelsen træffe afgørelsen om, at selskabet mister sin registrering som berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, jf. Reguleringsbekendtgørelsens §183, stk. 3.

Læs mere om:

Flere Nyheder