Regeringen vil stoppe bomtrawl på vigtige rev

Det skal fremover være forbudt at fiske med bomtrawl på sten- og boblerev i fem Natura 2000-områder i Nordsøen og Skagerrak

Det skal være forbudt at fiske med bomtrawl på revene i fem Natura 2000-områder i den danske del af Nordsøen og Skagerrak. Det er formålet med et nyt forslag, som regeringen nu går videre i EU med ved at indlede regionale forhandlinger med de øvrige EU-medlemslande omkring Nordsøen.

– Jeg er stærkt optaget af at få sat en stopper for det ødelæggende bomtrawlsfiskeri og give vores danske rev en tiltrængt beskyttelse til gavn for områdets habitater og arter. Selvom vi ikke løser hele bomtrawlproblematikken og langt fra er færdige med at beskytte vores danske havnatur, er dette et vigtigt skridt.  Nu ser jeg frem til at indlede nogle vigtige forhandlinger med vores naboer i Nordsøen, så vi hurtigst muligt får beskyttet de sårbare sten- og boblerev, siger Rasmus Prehn.

Konkret drejer det sig om revene Gule Rev, Store Rev, Jyske Rev, Thyborøn Stenvolde og Lønstrup Rødgrund, som ligger ud for den nordvestjyske kyst i Nordsøen og Skagerrak. Særligt Gule Rev har tidligere været i fokus, da udenlandske bomtrawlsfiskere er meget aktive i området. 

 

Godt initiativ, men minimer bufferzoner

I Hirtshals, hvor Niels Kr. Nielsen er formand for fiskerne, er det en nyhed, som de har ventet længe på. 

– Det er noget, vi har arbejdet for mange i mange år. Stenrevene er kæmpe store yngleområder for enormt mange fisk, og dem ødelægger bomtrawlere. Samtidig flytter bomtrawlerne rundt på sten, som andre fiskere risikerer at få ødelagt deres grejer af, forklarer Niels. Kr. Nielsen. 

Ministerens forbud omfatter også bl.a. snurrevod og bundtrawl. I dag fisker de danske fiskere, der bruger trawl, ikke på revene, så derfor giver det også god mening, at bomtrawl skal være forbudt. Dog ønsker ministeren også en bufferzone rundt om revene, hvor bundtrawl er forbudt, og det kan blive en udfordring.

– Vi har gode fiskepladser tæt på stenrevene, så alt efter zonernes størrelse, vil det ramme danske fiskere. Så det er vigtigt, at vi får minimeret bufferzonerne så vidt som muligt, siger lokalformanden.  

 

Fra frivillig aftale til forhandlinger

I Danmarks Fiskeriforening er man også godt tilfreds med, at regeringen nu tager fat om bomtrawlsproblemerne. Selv har de i en række år arbejdet på sagen, og senest blev der indgået en frivillig aftale med de hollandske- og belgiske fiskerorganisationer. Den aftale indebar, at alt fiskeri med bomtrawl inden for 12 sømil fra den danske kyst i Skagerrak ophører.

Nu er det så politikernes tur til at finde en løsning. Og det bliver ikke let. Rasmus Prehn erkender da også, at selvom nabolandene ifølge EU ikke unødigt må hindre Danmark i at indføre tiltag som disse, så vil forhandlingerne ikke blive lette.

– Der er en del interesser i spil her, og det vil bestemt ikke være nemme forhandlinger, siger ministeren.