Bilag 6: Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Der er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau
26 maj 2021

I perioden fra og med onsdag den 26. maj 2021 til og med tirsdag den 15. juni 2021 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

1. 58° 07’1 N  010° 11’6 Ø

2. 58° 07’1 N  010° 26’1 Ø

3. 57° 58’0 N  010° 38’3 Ø

4. 57° 58’0 N  010° 30’3 Ø

5. 58° 04’0 N  010° 23’2 Ø

6. 58° 04’0 N  010° 12’2 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

- tejner

- kammuslineskraber 

- hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 26. maj 2021.

Læs mere om:

Flere Nyheder