Fly er effektive, men ikke et vidundermiddel

Fiskerikontrollen bruger nu fast flyovervågning. Men hvad kan det – og hvor fungerer det?

Der er fly i luften over de danske farvande. Det er Fiskeristyrelsen, som har indgået et fast samarbejde med Flyverhjemmeværnet om flyverovervågning til brug for kontrol. Flyene er såkaldte Britten-Norman Defender-fly, og de skal bruges til alverdens kontrolopgave. Men hvornår giver det egentlig mening med sådanne fly? 

Kort fortalt, så kan flykontrol på nogle områder være en fordel for både fiskerikontrollen og fiskerne. På andre områder er det ikke partout løsningen. Det forklarer Jacob Handrup, chefkonsulent for fiskeriregulering og fiskeriforvaltning, Danmarks Fiskeriforening.  

Flyene giver bl.a. god mening til at spotte en hollandsk bomtrawler for tæt på kysten, slipping i industri og pelagisk fiskeri, eller kontrollere et lukket område. 

– Her kan flyene lave en effektiv kontrol og nemt se, hvilket område fiskerne befinder sig i, om grejerne er i, eller hvis fangsten bliver sluppet. De behøver sådan set ikke at flyve indover, men kameraet kan på lang afstand måle, hvor fartøjet befinder sig – det er meget effektivt kameraudstyr, som kan optage billeder, selvom flyet er stort set uden for synsvidde, siger Jacob Handrup. 

Dermed vil flyene også kunne dokumentere mere detaljeret, hvad der foregår og uretmæssige mistanker vil fordufte. Eksempelvis vil det være tydeligt, hvis man blot sejler gennem et område, hvor kontrollen ellers kan rejse tvivl om, hvorvidt der bliver fisket. 

Omvendt så er flyovervågning også en dyr affære. Både for pengepungen og på CO2-regnskabet.  

Det vil effektivisere kontrollen, men der vil også være steder, hvor det ikke giver mening. Fiskeristyrelsen skriver selv, at kontrollen kan bruges til discard, men her tvivler Jacob Handrup:

– Det har ingen effekt på kontrol af landingspligten i konsumfiskeriet. Her er der undtagelser, og jeg har svært ved at så, hvordan flyene skal kunne se forskel på fx hvilling og torsk samt rødspætter og skrubber. 

Det er i forvejen svært at spotte, når et kamera hænger over sorteringsbåndet, så hvordan skal et kamera på et fly spotte det?