Genberegning af kystfiskertillæg for visse kvotearter 2021

Fiskeristyrelsen har den 28. april 2021 genberegnet kystfiskertillægget for en række kvotearter

Fiskeristyrelsen har den 28. april 2021 genberegnet kystfiskertillægget for torsk i Nordsøen, torsk i Skagerrak, rødspætte i Nordsøen, rødspætte i Skagerrak samt tunge i Nordsøen til de berettigede fartøjsejere. Der er udsendt justeret FKA-tilladelse licensliste nr. 1000, som indeholder det tildelte kystfiskertillæg.

Aftale om de kvoter, der deles med Norge og Storbritannien, har EU endeligt vedtaget for torsk og rødspætte i Nordsøen, samt torsk og rødspætte i Skagerrak for 2021.

Kystfiskertillægget for tunge i Nordsøen er beregnet på baggrund af 7/12 af den forventede kvote grundet de uafsluttede kvoteforhandlinger med UK. Når den endelige kvote er fastsat genberegnes tillægget for tunge i Nordsøen.

I alt er 207 fartøjer tilmeldt begge kystfiskerordninger, hvor 109 fartøjer har tilkendegivet, at de udelukkende fisker med skånsomme redskaber.

Fordelingen på de 2 kystfiskerordninger er som følger: 

  • I den tidsbegrænsede kystfiskerordning, der løber frem til 31. december 2022, er der tilmeldt 134 fartøjer.
  • I den tidsubegrænsede kystfiskerordning, er der tilmeldt 73 fartøjer.

Jævnfør reguleringsbekendtgørelsens § 81, skal 1/3 af kystfiskertillægget uddeles senest den 1. februar 2021. De endelige kvoter er uddelt i 2. kvartal på grund af forhandlingerne med UK og Norge, på nær tunge i Nordsøen. I reguleringsbekendtgørelsens § 81, fremgår det også, hvilke fartøjsejere, der er berettigede til kystfiskertillægget.

Bemærk: Fartøjsejere, der senest den 31. maj 2021 har landet 1/3 af fartøjets årsmængder inkl. kystfiskertillæg og tildelinger fra Fiskefonden for hver kvote, kan ansøge om yderligere 1/3 af kystfiskertillægget tildelt fartøjet jf. §80 i reguleringsbekendtgørelsen.

Ejere, der tidligere har ansøgt om uddeling af 2. og 3. rate af kystfiskertillægget, skal være opmærksomme på, at Fiskeristyrelsen grundet genberegningen har nulstillet disse uddelinger. Grundet de forhøjede årsmængder og genberegning af kystfiskertillægget, skal ansøgning om tildeling af 2. og 3. rate ske på baggrund af de forhøjede årsmængder.

Den enkelte fartøjsejer skal selv være opmærksom på, om der skal indsendes ny ansøgning om tildeling af rate 2. og 3. rate af kystfiskertillægget.

Ansøgning kan indsendes, når mængden er opfisket, dog senest 1. juni 2021 for rate 2 af kystfiskertillægget.

Ansøgningen skal sendes til kystfisk@fiskeristyrelsen.dk

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...