Muslingeopdræt har fået det blå stempel

Ny rapport konkluderer, at muslingeopdræt forbedrer vandmiljøet i de danske farvande. Professor håber nu på mere saglig debat fremadrettet

Muslingeopdræt er med til at forbedre vandmiljøet i de danske farvande, samtidig med, at der er et stort potentiale i produktion af muslinger som sunde, bæredygtige og miljøvenlige fødevarer. 

Det skriver Limfjord Update på baggrund af konklusionerne fra Miljø- og Fødevareministeriets rapport: 

“Marine virkemidler – Beskrivelse af virkemidlernes effekter og status for vidensgrundlag”.

Jens Kjerulf Petersen, professor ved DTU Aqua og bidragyder til rapporten, håber, at rapportens konklusioner vil mane den sidste skepsis over for muslingeopdræt i jorden.

– Forskningen har gang på gang understreget det store potentiale i muslingeopdræt, og jeg har derfor været forundret over, at muslingeopdræt ofte er blevet præsenteret som en potentiel trussel mod miljø og natur. Med den nye rapport i hånden ser jeg frem til, at vi kan få gang i en faglig og saglig debat om, hvordan vi skal bruge muslingeopdræt i fremtiden.

 

Miljøvenlig og bæredygtigt produktion

Rapporten påviser blandt andet, hvordan muslingeopdræt bidrager positivt til miljøet igennem hele produktionskæden.

Muslinger lever af planktonalger, og på selve opdrætsanlægget filtrerer de millioner af liter vand, så havvandet bliver klarere og bringer mere lys ned til havbunden til gavn for bundplanter som ålegræs og tang. Muslingeopdrætsanlæg skaber desuden levesteder og skjul for andre dyr, hvilket kan bidrage til at øge biodiversiteten.

Samtidig er muslinger en animalsk fødevare med et af de laveste CO2-aftryk, blandt andet fordi de hverken fodres eller medicineres.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...