Stop for fiskeri af tobis på rationsvilkår i 3r

Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6 om stop for fiskeri af tobis på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i tobisforvaltningsområde 3r

Fiskeristyrelsen oplyser i en bilag 6-meddelelse følgende:

Idet den afsatte mængde af tobis til fiskeri på rationsvilkår i forvaltningsområde 3r skønnes opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i forvaltningsområde 3r fra og med mandag den 31. maj 2021.

Forbud mod at medbringe og lande tobis på rationsvilkår fra forvaltningsområde 3r træder i kraft fra og med tirsdag den 1. juni 2021.

Ejere af fartøjer, der på tidspunktet for udsendelsen af denne bilag 6 meddelelse via Lyngby Radio, ikke har påbegyndt fiskeri på næste kalenderugeration i tobisforvaltningsområde 3r, må uanset reguleringsbekendtgørelsens § 152 stk. 3 ikke påbegynde fiskeriet på næste kalenderugeration.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 28. maj 2021 og er gældende til og med 31. juli 2021 med mindre andet meddeles

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...