Bilag 6: Bifangstmængde af tunge er opfisket

Den afsatte bifangstmængde af tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen for FKA-kystfiskere er opfisket

Fiskeristyrelsen oplyser følgende i en Bilag 6-meddelelse:

Idet den jf. reguleringsbekendtgørelsens § 77 stk. 2 nr. 4 afsatte mængde af tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen til afskrivning af utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket (licensliste nr. 1709), kan der med virkning fra og med 3. marts 2021 ikke afskrives mængder på denne ordning.

Fangster af tunge fra fartøjer med FKA-kystfiskerstatus, der har været optaget på licensliste nr. 1709, vil med virkning fra den 3. marts 2021 blive afskrevet på fartøjets FKA-tilladelse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 2. marts 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...