Borgmestre i opråb: Dårligt havmiljø afvikler vores fiskeri

Det står skidt til med fiskebestande og havmiljø omkring Fyn - nu råber 16 borgmestre vagt i gevær

Iltsvind, nedgang i mængden af ålegræs, flere krabber og en stigning i antallet af sæler.

Der mangler ikke synlige eksempler på, at vandmiljøet i Lillebælt og det Sydfynske Øhav er under pres. Og det påvirker erhvervsfiskeriet negativt.

Nu er 16 borgmestre gået sammen om et opråb til miljøminister Lea Wermelin og Rasmus Prehn. De ønsker at vende udviklingen, før det er for sent.

Og det tiltag hilser Allan Buch, der er formand for Bælternes Fiskeriforening samt formand for Udvalg for Kystnært Fiskeri velkomment.

I fiskerierhvervet har man nemlig længe gjort opmærksom på, at biodiversiteten er under pres, og det påvirker fiskebestandende i en negativ retning, så det glæder Allan Buch, at kommunerne bakker op om sagen. 

Skrivelsen er sendt afsted til folketinget torsdag i sidste uge.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...