Fristen for ansøgning om lånefisk er forlænget

Fiskeristyrelsen oplyser, at ansøgningsfristen er forlænget til slut april

Fiskeristyrelsen har forlænget fristen for ansøgning om lånefisk fra 31. marts 2021 til 30. april 2021.

Det sker efter ønske fra erhvervet.

Helt konkret drejer det sig om førstegangsetablerede, som har søgt om godkendelse som FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE fartøj eller forhåndsgodkendelse – de kan normalt ansøge Fiskeristyrelsen om låne-kvoteandele (låne-FKA eller låne-IOK) fra de andele af kvoterne, der er afsat til dette formål, frem til 31. marts. Reglerne herom findes i § 99, stk. 1, i reguleringsbekendtgørelsen.

Men den frist er altså udsat en måned. Bl.a. for det nationale kvotegrundlag for 2021 endnu ikke er helt på plads. Kvoterne for lånefisk er derfor endnu ikke fastlagt.

Ansøgninger om lånefisk, som er modtaget senest den 30. april 2021, vil således blive betragtet, som om de var modtaget rettidigt.