Klap klap klap – Klapning har taget overhånd

Erhvervs- og amatørfiskere sætter spørgsmålstegn ved de mange klaptilladelser, som igen og igen går direkte igennem. Er det godt for havmiljøet?

Marina City i Kolding, Baltic Pipe – og husk også Bogense Havn og Middelfart Marina. Spændende nye byggeprojekter, som alle har det til fælles, at der i forbindelse med byggeriet er blevet søgt om at dumpe opgravede materialer som havbund, slam mm. i havet. Og alle har de fået de såkaldte klaptilladelser.

– Jeg kender ikke til en eneste ansøgning om klaptilladelse, der har fået afslag. Ikke én. Og det undrer mig! For det kan umuligt være godt for havmiljøet, når man klapper, mener Allan Buch, der er formand for Bælternes Fiskeriforening, og hvis anke nu også bakkes op af lokale amatørfiskere.

Vejle Amatørfiskerforening har netop kontaktet miljøministeren, fordi de er bekymret for de mange klaptilladelser, som Miljøstyrelsen igen og igen deler ud. De oplever en stor lukkethed omkring klapning og efterlyser et fagligt grundlag.

– Vi bakker fuldstændig op om Vejle Amatørfiskerforening. Vi savner begge, at Miljøstyrelsen rent faktisk undersøger sagerne til bunds og laver faglige og uvildige undersøgelser af de giftstoffer, tungmetaller og organiske materialer, der dumpes, og hvilke konsekvenser det har for havet og fiskene, tilføjer Allan Buch.

 

Fiskene forsvinder

For netop ved Lillebælt oplever de gang på gang iltsvind. Havmiljøet er ikke, hvad det har været, og det bekymrer fiskerne, at man så alligevel glædeligt uddeler klaptilladelser.

– Vi har flere gange oplevet, at det fine sediment fra klapning spreder sig og kommer op i vandsøjlen, når det blæser. Og så bliver der fuldstændig tomt for fisk, siger Allan Buch:

– Normalt er Båring Vig et godt sted at fange makrel og hornfisk, men efter de klappede ved Trelde Næs sidst, så var der ikke en eneste fisk, når vinden var i bestemte retninger.

 

Hykleri!

Fiskerne sidder altså tilbage med en stor bekymring, som de ikke føler, at myndighederne tager alvorligt – ja, i værste fald er det hyklerisk.

– Jeg synes, de skulle skamme sig. De har travlt med at sige, at vi ikke må fiske, og at vi skal passe på dit og dat, og så kommer de selv og dumper havneslam i vores havmiljø. Det er utilstedeligt, siger Allan Buch.

Miljøstyrelsen har tidligere oplyst til Politiken, at tilladelser til klapning udstedes på grundlag af en række overordnede faglige vurderinger og internationale aftaler og retningslinjer. Påvirkning af det omkringliggende miljø indgår i form af modelberegninger. En tilgang, som ej heller vækker ros hos en række havmiljøeksperter, der savner studier af effekten på økosystemet.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...