Ny kvoteaftale er godt nyt for fiskeri og arbejdspladser

Endelig fik EUs fiskeriministre godkendt aftaler om kvoter - og også midlertidige kvoter for fællesbestande mellem EU-UK er vedtaget

I dag har EU’s fiskeriministre godkendt aftalen om fiskerimuligheder mellem EU og Norge og fastlagt fiskerimulighederne for resten af 2021 for de bestande, der er under fælles forvaltning mellem EU, Norge og Storbritannien.

Den nyhed ser man på med stor lettelse i Danmarks Fiskeriforening, som i hele 2021 har ønsket at få klarhed over fiskerimulighederne.

– Indtil videre har 2021 været et rigtig skidt år for dansk fiskeri, og de mange arbejdspladser, fiskeriet bidrager med, har været under et historisk pres. Derfor er jeg glad for, at vi i det mindste får noget mere klarhed omkring fiskeriet resten af året, og jeg vil gerne sige tak til Rasmus Prehn for den store indsats, han har gjort for fiskeriet, udtaler formand for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen.

 

Midlertidige kvoter + tobis og sperling

Selvom dagens aftale skaber mere sikkerhed omkring fiskeriet resten af året, udestår der fortsat en aftale mellem EU og Storbritannien om fiskerimulighederne for de bestande, der forvaltes af EU og Storbritannien. Her har man fundet en midlertidig løsning frem til 31. juli, hvor fiskerne får mulighed for at fiske 7/12 af den forventede kvote.

På den positive side er det dog lykkes at finde en god løsning for fiskeriet efter tobis og sperling, som forvaltes mellem EU og Storbritannien. Her er man nået til enighed om, at hele den forventede kvote kan fanges inden 31. juli i stedet for 7/12 af kvoten som for langt de fleste bestande, der forvaltes af EU og Storbritannien. Det er godt nyt for dansk fiskeri.

– Jeg er glad for, at vi nu kan få gang i tobisfiskeriet, og vi har fået mulighed for at fange hele kvoten, mens der er sæson. Det er godt for fiskeriet. Jeg ved, det har krævet en særlig indsats fra dansk side, og det skal Rasmus Prehn have ros for, siger Svend-Erik Andersen.

 

Kaos må ikke blive en årlig begivenhed

I dansk fiskeri ser man nu frem til, at den sidste usikkerhed aflives, og man begynder at kigge fremad. Set med fiskeriets øjne er det afgørende, at den store usikkerhed de månedlange forhandlinger har skabt, ikke bliver en årligt tilbagevendende begivenhed.

– Den store usikkerhed og det forhandlingscirkus, som vi har været igennem i år, koster dansk fiskeri dyrt. Derfor er det afgørende, at der kommer politisk fokus på, hvordan vi undgår, at det her forløb bliver en årlig begivenhed. For det er fiskeriet slet og ret ikke tjent med, afslutter Svend-Erik Andersen.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...