Parlamentet stemmer ja til nye toleranceregler

Godt hjulpet på vej af Søren Gade har EU-Parlamentet stemt ja til at ændre tolerancereglerne for pelagiske arter og industrifisk

Alt for længe har reglerne for, hvordan man skal opgøre usorterede landinger af pelagiske arter og industrilandinger i logbogen, været kropumulige. Men nu sker der ting og sager.

EU-Parlamentet har stemt ja til et forslag, som skal gøre det lettere for fiskerne at leve op til reglerne – det endelige resultat afhænger af, hvad der sker, når forhandlingerne mellem Kommissionen, Rådet og Parlamentet går i gang senere på året. Men med ja’et i Parlamentet er første skridt mod nye regler taget.

– Det er en stor sejr! Det her har voldt fiskeriet problemer, og derfor har jeg forfulgt sagen. Hvis du følger de eksisterende regler, så er det svært at være lovlig. Det kan jo ikke være meningen, at man er lovbryder, selvom man gør sit bedste. Det skal vi have lavet om på, siger Søren Gade, der havde indstillet forslaget til EU-Parlamentet og er i tæt samarbejde med ministeriet, danske politikere og – ikke mindst – Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation om sagen.

 

Forslag med større tolerance

I dag er det sådan, at fiskerne er forpligtet til at føre logbogen med stram præcision. Den samlede fangst skal opgøres på artsniveau for alle arter over 50 kg, inden for en tolerancemargen på 10 pct.

I fiskerier efter små pelagiske arter og industrifisk er det så godt som umuligt. Når fiskeren står i høj søgang, er det ikke til at se, om der gemmer sig små og ubetydelige bifangster. I en stor last kan der være 3000 tons, så 50 kg bifangst kan nemt skjule sig.

I det nye forslag kommer der en større tolerance – toleranceregler gælder ikke for bifangster, der udgør mindre end 1 pct. af den samlede fangst, og hvis vægt er mindre end 100 kg. Derudover skal tolerancegrænsen for pelagiske arter og industriarter være 10 pct. af den samlede fangst. For andre arter hvis vægt er over 200 kg, skal tolerancen være 1 pct. af den samlede fangst. Tolerancen for den samlede fangst af alle arter ombord skal være 10 pct.

 

Væsentlig forbedring

Og den nyhed er også nået til formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening og formand for Udvalget for Industri og Pelagisk Fiskeri i Danmarks Fiskeriforening, Jesper Juul Jensen.

– Søren Gade har gjort et stort stykke arbejde, og det skal han have stor tak for. Det er et godt forslag, som giver en væsentlig forbedring, og vi vil få reduceret antallet af dumme og urimelige sager kraftigt. Det løser ikke alle vores problemer, da der fortsat vil være sager, hvor det er håbløst at vurdere korrekt, men det er et fremskridt, at tolerancen nu er større, siger han.

 

Kommissionen på afveje

Dog sælger hverken formanden eller Søren Gade skindet, før bjørnen er skudt. Rådet og EU- Kommissionen mangler at nikke til forslaget – og sidst nævnte er noget skeptiske.

– Kommissionen har indtil videre været meget offensive omkring sagen, og gjort hvad de kunne for at påvirke EU-Parlamentet. Men heldigvis virkede det ikke, påpeger Søren Gade.

Kommissionen advarede i et notat Parlamentet mod at ændre reglerne, fordi de frygter, at det kan føre til øget omskrivning.

– Hvorfor tror de, at fiskerne snyder? Det kan vi slet ikke, for alt bliver målt og vejet ved landing, hvilket Kommissionen jo selv har besluttet. Det er ikke ud fra logbogen, men de officielle tal, at der sker afskrivning fra kvoterne. Det eneste, som registreringerne i logbogen bliver brugt til, er at udskrive bøder. Så det undrer mig virkelig, at de er så faste i kødet, slutter Jesper Juul Larsen.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...