Ansøgningsrunde om fiskeri af fladfisk i Tyskland er nu åben

Det er nu der skal søges, hvis der skal fanges fladfisk i Tyskland i 2022 - for der vil ikke komme en ny ansøgningsrunde for perioden

Dansk indregistrerede fiskerfartøjer kan nu søge om adgang til erhvervsmæssigt fiskeri efter fladfisk i tysk farvand i Østersøen frem til 31. december 2022. Ansøgningen skal være modtaget af Fiskeristyrelsen senest d. 6. december 2021.

Der vil ikke blive åbnet for ansøgninger igen for denne periode.

Der er indgået aftale med Tyskland om adgang for erhvervsmæssigt fiskeri af anden fladfisk end rødspætte foretaget af dansk indregistrerede fiskerfartøjer i tysk farvand i Østersøen i ICES område 22 og 24 i en afstand af 3-12 sømil til den tyske basislinje.

Læs den fulde tekst i Bekendtgørelse om regulering af erhvervsmæssigt fiskeri efter fladfisk

Fiskere med følgende fartøjer indregistreret i fartøjsregistret kan søge:

  1. Fartøjer med en længde overalt på under 12 meter og med en motorkraft på 221 kW eller derunder.
   • Der kan maksimalt udstedes 24 tilladelser. Hvis der er modtaget flere ansøgninger inden fristens udløb, afgør Fiskeristyrelsen ved lodtrækning, hvilke fartøjer, der skal have tilladelse.
  1. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover og med en motorkraft på 221 kW eller derunder.
   • Der kan maksimalt udstedes 36 tilladelser. Hvis der er modtaget flere ansøgninger inden fristens udløb, afgør Fiskeristyrelsen ved lodtrækning, hvilke fartøjer, der skal have tilladelse.
   • Tilladelser vil først tildeles til de fartøjer, som ifølge fartøjets elektroniske logbog har afsluttet mindst 1 fiskerioperation med bundtrawl, snurrevod, kroge eller garn i tysk farvand i Østersøen i perioden 2016-2020. For de resterende ansøgere afgør Fiskeristyrelsen derefter ved lodtrækning, hvilke fartøjer der skal have tilladelse jævnført §5 stk. 3.  
  1. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover og med en motorkraft på mellem 221 kW og 580 kW, jf. dog § 5 stk. 4og § 27, stk. 1, i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet.
   • Der kan maks. udstedes 3 tilladelser. Hvis der er modtaget flere ansøgninger inden fristens udløb, afgør Fiskeristyrelsen ved lodtrækning, hvilke fartøjer, der skal have tilladelse.
   • Tilladelser vil først tildeles til de fartøjer, som ifølge fartøjets elektroniske logbog har afsluttet mindst 1 fiskerioperation med bundtrawl, snurrevod, kroge eller garn i tysk farvand i Østersøen i perioden 2016-2020. For de resterende ansøgere afgør Fiskeristyrelsen derefter ved lodtrækning, hvilke fartøjer der skal have tilladelse jævnført §5 stk. 4. 
   • Hvis der forekommer lodtrækning, må den samlede kapacitet maksimalt komme op på 1.105 kW.

Bemærk, at der i forbindelse med tilladelsen, er en lukkeperiode for fiskeri efter pighvar i et område i tysk farvand i Østersøen fra d. 1. juni til og med d. 31 juli. Positioner for området fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen.

Tilladelserne bortfalder såfremt et fartøj med en motor på 221 kW eller derunder, efter ansøgningstidspunktet, får udskiftet eller ændret motoren til en motor med en motorkraft på over 221 kW.

Ansøgning om tilladelse, jf. § 2, skal sendes på e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk.

Efter ansøgningsfristen vil ansøgningerne blive behandlet af Fiskeristyrelsen.

Tilladelserne vil gælde indtil 31. december 2022.

Ansøgningsblanket

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...