Ophævelse af kalendermånedsrationen for fiskeri af rødspætte i Skagerrak og Østersøen på FKA-rationsvilkår

Bilag 6 meddelelse nr. 65 om ophævelse af kalendermånedsrationen for fiskeri af rødspætte i Skagerrak og Østersøen på FKA-rationsvilkår

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 16. november 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Idet det skønnes, at de til FKA-rationsfiskeri afsatte mængder af rødspætte i Skagerrak (3AN) og Østersøen (3BCD-C) ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, ophæves de fastsatte kalendermånedsrationer for disse kvotearter 

Rødspætte i Skagerrak

Med virkning fra 1. november 2021 ophæves den gældende kalendermånedsration for fiskeri af rødspætte i Skagerrak på FKA-rationsvilkår. Der gælder således ingen mængdemæssige begrænsninger for fiskeri af rødspætte i Skagerrak på FKA-rationsvilkår.

Rødspætte i Østersøen

Med virkning fra 1. november 2021 ophæves den gældende kalendermånedsration for fiskeri af rødspætte i Østersøen på FKA-rationsvilkår. Der gælder således ingen mængdemæssige begrænsninger for fiskeri af rødspætte i Østersøen på FKA-rationsvilkår

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er i mål inden udgangen af 2025

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er...