Reduktion af fangstrejserationen for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen

Bilag 6 meddelelse nr. 67 om reduktion af fangstrejserationen for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B (HKE/04-N)

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 17. november 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Med virkning fra mandag den 15. november 2021, er det tilladt for et fartøj at fiske, medbringe og lande i alt 1.500 kg kulmule pr. fangstrejse fra norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B.

Fartøjer, der har påbegyndt fangstrejsen før den 15. november 2021, må på den igangværende fangstrejse fiske medbringe og lande i alt 3.000 kg. kulmule.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...