Startvilkår for fiskeri af sperling på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak

Bilag 6 meddelelse nr. 64 om startvilkår for fiskeri af sperling på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 5. november 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Jævnfør reguleringsbekendtgørelsens § 145 stk. 2 nr. 2 afsættes der i alt 3.709 tons sperling til rationsfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Fiskeri af sperling på rationsvilkår i Nordsøen

Af den til rationsfiskeri afsatte mængde på 3.709 tons sperling, afsættes der i perioden fra den 1. november til og med 31. december 2021 i alt 2.209 tons sperling til fiskeri på rationsvilkår.

Grundet bifangster af dybvandsrejer i fiskeriet efter sperling i Nordsøen, er fiskeri af sperling på rationsvilkår i Nordsøen indtil videre ikke tilladt.

Fiskeri af sperling på rationsvilkår i Skagerrak 3AN ICES-område 3AN

Inden for en afsat mængde af sperling på 1.500 tons, åbnes der med virkning fra den 8. november 2021 til og med 31. december 2021 for rationsfiskeri efter sperling.

Der fastsættes en kalenderugeration på 75 tons sperling pr. kalenderuge.

Fiskeriet er betinget af, at fartøjsejeren har fået udstedt en tilladelse til rationsfiskeri af sperling i Skagerrak ICES-område 3AN tilladelsesliste nr. 1343, tilladelse til industrifiskeri i alle farvande tilladelsesliste nr. 99 samt tilladelsesliste nr. 9900 særlig tilladelse til industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat.

I tilladelsesperioden må der med fartøjet ikke udøves fiskeri uden for Skagerrak ICES-område 3AN.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til fiskeri af sperling i Skagerrak på rationsvilkår indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk i henhold til reguleringsbekendtgørelsens bilag 2.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...